Tłumaczenia

Realizuję zlecenia w zakresie tłumaczeń poświadczonych takich tesktów jak dokumenty urzędowe, dokumenty biznesowe, procedury BHP i analizy oddziaływania na środowisko, materiały marketingowe, foldery reklamowe i promocyjne oraz strony internetowe.

Najpopularniejsze dokumenty to: odpis skrócony aktu urodzenia, odpis zupełny aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu NIP, zaświadczenie o numerze REGON, zaświadczenie o niekaralności, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, dyplom ukończenia studiów, suplement do dyplomu, świadectwo ukończenia kursu, świadectwa szkolne, świadectwo pracy, poświadczenie zameldowania, wyroki rozwodowe, wyciągi z KRS, pełnomocnictwa, akty notarialne, umowy, faktury, umowy spółek, korespondencja handlowa, cenniki, oferty, prezentacje, sprawozdania finansowe, opinie biegłego rewidenta, SIWZ, dokumentacje przetargowe.

Realizacja

Tłumaczenie dokumentów wykonuję po otrzymaniu oryginału dokumentu. Po określeniu szacunkowej wyceny ustalamy termin realizacji zlecenia. Za przelicznik wyceny tłumaczenia poświadczonego (tzw. przysięgłego) przyjęta jest jedna strona zawierająca 1125 znaków ze spacjami. Każda rozpoczęta strona jest liczona jako pełna strona. Przetłumaczone dokumenty opatrzone są pieczęcią dlatego też mogą zostać przekazane Klientowi tylko w formie wydruk. Jest możliwe otrzymanie dodatkowych odpisów. Tłumaczenie poświadczone zawsze opatrzone jest numerem repertorium, pieczęcią oraz datą wykonania.

Tłumaczenia specjalistyczne i ustne

W sprawie tłumaczeń ustnych oraz tłumaczeń zwykłych specjalistycznych bardzo proszę o kontakt telefoniczny w sprawie omówienia szczegółów. Każde zlecenie jest inne dlatego specyfika zlecenia musi być konsultowana indywidualnie.

Dane kontaktowe znajdują się w stopce.

Referencje

Dalczego warto współpracować ze mną? Pracuję zawodowo jako pełnoetatowy tłumacz już ponad 10 lat. Specjalizuję się w tekstach prawniczych i urzędowych. Wszystkie zlecenia wykonuję zgodnie z umową w ustalonym przedziale czasowym.

Zapraszam do zapoznania się z wybranymi opiniami klientów.

Więcej

Zlecenie tłumaczenia

W przypadku tłumaczeń poświadczonych proszę o kontakt telefoniczy w celu ustalenia godziny przekazania dokumentów. W przypadku tłumaczeń zwykłych dokumenty najcześciej przesyłane sa pocztą elektroniczną.